Khách hàng PANASONIC

“…Bác đang nghĩ rằng sẽ thích thú với Việt Nam hơn nữa thì thật buồn vì phải chuyển công tác. Tạm thời bác sang Singapore, nhưng sẽ muốn quay lại Hà Nội chơi.
Nhờ Hoa mà bác có thể yên tâm trong cuộc sống hàng ngày
Các dịch vụ tinh tế, tỉ mẩn rất tuyệt vời
Chúc công ty ngày càng năng động hơn. Cảm ơn rất nhiều”