Tiêu chuẩn hóa các dịch vụ

Để tạo ra những giá trị mới cho khách hàng, MINORI luôn nỗ lực không ngừng trong việc quản lý từ những nghiệp vụ nhỏ nhất. “Cải tiến trước khi khách hàng yêu cầu” Điều này giúp MINORI có được sự đánh giá cao và gắn bó lâu năm của nhiều khách hàng kỹ tính.